Main Page

National Cyber and Information Security Agency

Logo NÚKIB

Vydali jsme přehled Kybernetických incidentů pohledem NÚKIB za březen 2023.

Minulý měsíc se díky 28 kybernetickým incidentům evidovaných NÚKIB stal rekordním. Drtivá většina z pohledu závažnosti spadala mezi méně významné. Jednalo se především o DDoS útoky, které neměly vážné dopady a jen krátkodobě narušily dostupnost webových stránek obětí.

V reportu také přibližujeme dlouhodobě probíhající smishingovou kampaň, která se zaměřuje na širokou veřejnost a jejímž primárním cílem je získat údaje občanů k jejich bankovní identitě.

Celý dokument naleznete zde: https://nukib.gov.cz/download/publikace/vyzkum/Kyberneticke%20incidenty%20pohledem%20NUKIB_brezen%202023.pdf