Main Page

National Cyber and Information Security Agency

Logo NÚKIB

V pátek 20. října 2023 proběhl v německém Řezně Česko-bavorský networkingový seminář o kybernetické bezpečnosti. Akci spoluorganizoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) s Generálním velvyslanectvím v Mnichově za podpory Obchodní komory Řezno (IHK Regensburg), agentury CzechTrade a Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA). Cílem setkání bylo nejen navázání kontaktů v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi veřejným sektorem, univerzitami a soukromým sektorem obou zemí, ale také vytvoření prostoru pro diskusi zaměřenou na evropskou směrnici NIS2, vliv umělé inteligence na kybernetickou bezpečnost či budoucí kyberbezpečnostní hrozby.

Semináře se zúčastnilo 45 českých a bavorských zástupců vysokých škol, státních institucí a firem. Účastníci měli možnost nejen navázat nové kontakty a získat podněty pro spolupráci, ale také si vyměnit poznatky o vlivu umělé inteligence na kybernetickou bezpečnost a budoucích kyberbezpečnostních hrozbách. Akce byla současně příležitostí pro české firmy, které se na semináři mohly představit případným bavorským zákazníkům a partnerům.

Celou akci zahájila vedoucí Oddělení regulace veřejného sektoru NÚKIB Daniela Procházková uvítací řečí, kterou představila NÚKIB a jeho pravomoce v rámci České republiky, včetně aktuálních činností. V rámci panelové diskuse zaměřené na vliv umělé inteligence na kybernetickou bezpečnost a také na možné budoucí hrozby a řešení pak vystoupil Luboš Přikryl z Oddělení strategických analýz NÚKIB. Oba se v rámci semináře zúčastnili také řízeného „matchmakingu“ s protějšky ze soukromého sektoru, akademie a veřejné správy za německou stranu.

Setkání proběhlo v rámci programu Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí České republiky, který slouží k prezentaci České republiky v perspektivních sektorech ve vztahu k dané zemi.