Main Page

National Cyber and Information Security Agency

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v lednu zvýšený počet registrovaných kybernetických incidentů oproti předchozímu měsíci, nicméně v ročním porovnání se jedná o podprůměrný počet. Evidováno bylo celkem 18 incidentů, z nichž všechny byly z kategorie méně významné. V rámci klasifikace dominovala kategorie “Dostupnost”. Mimo to NÚKIB řešil incidenty z kategorií “Průnik”, “Informační bezpečnost” a “Podvod”.

V kapitole “Zaměřeno na hrozbu” se věnujeme zranitelnostem produktů společnosti Ivanti. Vzhledem k jejich aktivnímu zneužívání ze strany státem podporovaných či jiných aktérů doporučuje NÚKIB okamžitou aktualizaci u dostupných verzí zranitelných produktů či alespoň aplikaci mitigačních opatření u verzí, kde patch prozatím není dostupný.

Celý dokument naleznete zde: https://nukib.gov.cz/download/publikace/vyzkum/kyberneticke-incidenty-pohledem-NUKIB-leden-2024.pdf