Úvodní stránka

Logo NÚKIB

 

Soutěže se může zúčastnit každý student ve věku 15 - 20 let studující na střední škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obor zakončený maturitou, či nikoli.

Soutěž je rozdělena do tří kol:
1. OSVĚTOVÉ kolo proběhne elektronicky od 17. září do 19. října 2018
2. VÝBĚROVÉ kolo proběhne elektronicky od 28. prosince 2018 do 31. ledna 2019
3. FINÁLOVÉ kolo proběhne presenčně dne 25. dubna 2019 v Ústí nad Labem

Nejúspěšnější účastníci obdrží nabídku k účasti na letním soustředění spoluorganizovaném ČVUT a Kybernetickým polygonem, Masarykovy univerzity v Brně. Nejlepší účastníci se budou moci kvalifikovat do Evropské kybernetické soutěže, která proběhne ke konci roku 2019 (ECSC 2019).

NÚKIB je, stejně jako v předchozích ročnících, hlavním odborným garantem soutěže. Záštitu nad soutěží kromě ředitele NÚKIBu převzala celá řada vedoucích představitelů státní, akademické i soukromé sféry. Třetí ročník soutěže podpořila i většina krajů.

Více informací zde: www.kybersoutez.cz
Informace z předchozích ročníků soutěže zde: https://www.kybersoutez.cz/2017/kybersoutez.html