Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 26. až 30. listopadu proběhl již 11. ročník cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Coalition 2018. Cvičení pořádané Severoatlantickou aliancí patří k největším a nejvýznamnějším cvičením tohoto druhu. Do letošního ročníku bylo zapojeno na 700 odborníků z 28 členských a partnerských zemí, včetně Evropské unie a odborníků z akademického a soukromého sektoru. Právě procvičení spolupráce a koordinace při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů napříč státy a jednotlivými sektory je hlavním cílem a potažmo přínosem celého cvičení.

Pětidenní cvičení je řízeno z estonského Tartu. V rámci cvičení je používáno virtualizované prostředí, tzv. cyber range, které simuluje síťovou infrastrukturu a přidává tak cvičení na realističnosti. Technické týmy se do tohoto prostředí připojují vzdáleně, což jim umožňuje cvičit z domácího pracoviště. Scénář je zasazen do prostředí vojenské mise operující ve fiktivní zemi Tytan. Stejně jak v předchozích letech, tak i letos se účastníci potýkali s úkoly zaměřujícími se na procesní a koordinační aspekt spolupráce, tak i s technickými výzvami, které reflektovaly aktuální bezpečnostní trendy. Opomenut nebyl ani právní aspekt řešení incidentů. V praxi tak účastníci řešili útoky na kritickou infrastrukturu - narušení fungování železniční infrastruktury, či úpraven pitné vody; či právní otázky týkající se například GDPR.

Česká republika se letos zapojila již po osmé. Stejně jako v předchozích letech bylo Cyber Coalition na národní úrovni koordinováno Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za civilní stranu a Ministerstvem obrany (MO) za vojenskou stranu. Experti obou subjektů cvičili ze svých domovských pracovišť v Brně a Praze a úkoly jim byly zadávány dle jejich odborného zaměření tak, jak by se tomu dělo i v reálném světě. Co možná největší realističnost cvičení totiž umožňuje vzdělávání expertů v relevantních oblastech a zjistit i případné nedostatky.

Ač samotné cvičení trvá pět dní, jeho příprava však vyžaduje celoroční plánování a koordinaci napříč členskými i partnerskými státy a partnerskými institucemi, které se pravidelně setkávají na tzv. plánovacích a koordinačních konferencích. Česká republika měla tu čest jednu z nich v říjnu tohoto roku hostovat.

Odkaz na článek SHAPE NATO zde.