Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB uspořádal další technické cvičení, tentokrát pro významné partnery ze zahraničí.

Ve dnech 20. a 21. listopadu proběhlo další technické cvičení Cyber Czech, tentokrát však bylo určené pro významné zahraniční partnery Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Cvičení opět probíhalo v režii odborníků z NÚKIB a Masarykovy univerzity (MU).

Do role cvičících bezpečnostních týmů se vžili partneři z Estonska, Chorvatska, Izraele a Jižní Korey. Jako pozorovatelé byli přizváni zástupci spřízněných institucí z Maďarska, Nizozemí, Polska, Velké Británie a USA.

Pečlivě připravený scénář procvičil všechny čtyřčlenné týmy v ochraně a obraně infrastruktury integrovaného záchranného systému. Hlavní zranitelný prvek představovala softwarová aplikace dispečinku, jejíž vyřazení z provozu mohlo způsobit vážné narušení koordinace výjezdů a záchranných operací, mající za následek ztráty na životech.

Úkolem cvičících bylo po dobu šesti hodin řešit veškeré události i incidenty vzniklé ve fiktivní síti. Čelili tak útokům, které postupně narůstaly na intenzitě a sofistikovanosti. Cílem bylo prověřit technické schopnosti, včasnou a srozumitelnou komunikaci včetně sdílení informací mezi sebou i širokou veřejností. Týmy cvičily také reportování krizové situace svému vedení, což zahrnovalo i posuzování širších dopadů útoků a navrhování protiopatření. Cvičící týmy měly k dispozici právníky, se kterými mohly své kroky konzultovat.

„Připravit cvičení Cyber Czech nás stojí nemalé úsilí a proto jsem moc rád, že jeho efektu nemusí využívat jen specialisté z České republiky, ale že napomáhá i k prohloubení našich mezinárodních vztahů s významnými světovými partnery,“ uvedl během cvičení ředitel NÚKIB, pan Dušan Navrátil.

Pro cvičení byl použit koncept praktické simulace prováděné na speciální infrastruktuře kybernetického polygonu Masarykovy univerzity (KYPO). Prostředí KYPO totiž umožnuje s maximální autenticitou simulovat nejrůznější druhy útoků a technických operací, aniž by tím vzniklo riziko ohrožení reálných systémů.

Příprava cvičení trvala zhruba deset měsíců a podílelo se na ní až 50 lidí z NÚKIB a Masarykovy univerzity. Uvedený scénář byl už jednou využit v říjnu letošního roku, kdy jeho úkoly plnily týmy složené z pracovníků klíčových institucí České republiky.