Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 30. a 31. října proběhla v Praze poslední ze čtyř plánovacích konferencí ke cvičení NATO Cyber Coalition 2018. Během ní vyvrcholily  přípravy letošního, již jedenáctého, ročníku, trvající celý rok.

Do Prahy se sjeli jak zástupci členských států NATO a partnerských zemí, tak i zástupci samotných orgánů NATO, EU, či CCDCOE. Mezi jejich úkoly patřilo připravit scénář a obsah cvičení tak, aby reflektoval aktuální trendy i hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Navození realistického prostředí je přitom jedna z největších výzev vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti.

Česká republika je pravidelným účastníkem cvičení Cyber Coalition pořádaného Severoatlantickou aliancí. Jde o jedno z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších cvičení na poli kybernetické bezpečnosti, jehož se účastní na 900 odborníků z 27 členských i partnerských zemí a dalších institucí. Mezi účastníky také patří zástupci akademického a soukromého sektoru, kteří hrají významnou roli nejen během tohoto cvičení, ale i při zajišťování kybernetické bezpečnosti v reálném světě. Náplní Cyber Coalition je řešení kybernetických bezpečnostních incidentů napříč státy a jednotlivými sektory, včetně koordinace a sdílení informací mezi nimi.

Cvičení v ČR na civilní úrovni koordinuje NÚKIB, na té vojenské pak Ministerstvo obrany. K účasti na cvičení jsou však zváni samozřejmě i zástupci mnoha dalších veřejných institucí, což koresponduje s tzv. whole-of-government přístupem ČR při zajišťování kybernetické bezpečnosti.

Velké poděkování patří Ministerstvu zahraničních věcí, které pro pořádání konference propůjčilo své jedinečné prostory v Černínském paláci a velkou měrou se podílelo na organizaci celé akce.