Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 17. – 19. října 2018 se na PVA EXPO v Praze v Letňanech konal 13. ročník Mezinárodního bezpečnostního fóra – Future Forces Forum (FFF).

NÚKIB je jednou z hlavních podporujících organizací a zástupci NÚKIB se aktivně podíleli na přípravě programu a organizaci tohoto mezinárodního fóra, konkrétně odborného programu Geospatial, Hydrometeorological and GNSS Conference (GEOMETOC). Program této konference byl rozdělen na plenární část a dále na sekci geografickou, hydrometeorologickou a sekci GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Konferenci otevíral místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí pan Richard Brabec.

Hlavním bodem plenární části bylo diskusní fórum moderované panem prof. Milanem Konečným z Masarykovy univerzity, v němž vystoupila celá řada významných osobností, mimo jiné pan Jaroslav Šmíd, náměstek NÚKIB či pan plukovník Jan Círek, náčelník hydrometeorologické služby Armády ČR. Stěžejními diskutovanými tématy byly environmentální a technologické hrozby, spolupráce civilního a vojenského sektoru při prevenci dopadů živelných pohrom a rámec SENDAI pro snižování rizika katastrof 2015-2030.

Zástupci NÚKIB se aktivně podíleli na samotné organizaci sekce GNSS. Představitel NÚKIB, konkrétně jeho Národního centra PRS (Public Regulated Service), byl jedním z místopředsedů GEOMETOC a rovněž moderoval sekci GNSS. Této konference se zúčastnila celá řada významných odborníků z oblasti GNSS, zástupci jednotlivých zemí řešících implementaci služby PRS poskytovanou programem Galileo a představitelé bezpečnostních sborů nejen z ČR. V rámci sekce GNSS vystoupili s prezentacemi pan Carlo Des Dorides, výkonný ředitel Agentury pro Evropský GNSS (GSA) se zajímavým příspěvkem týkajícím se role GSA v bezpečnosti GNSS či pan Paul Verhoef, ředitel navigace Evropské kosmické agentury (ESA), který prezentoval aktivity ESA v oblasti navigace pro snížení dopadu živelných pohrom. Nechyběl ani příspěvek autorit zodpovědných za implementaci služby PRS a rozvoj jejího uživatelského segmentu či pohled zástupce akademické sféry.

Konference GEOMETOC tak jako v minulých ročnících ukázala, jak důležitá je spolupráce mezi civilním a vojenským sektorem. Letošní hlavní témata byla navíc prezentována a diskutována řadou významných odborníků, kteří publiku zprostředkovali zajímavé a podnětné úhly pohledu na danou problematiku.

Více informací o GEOMETOC zde

Více informací o oficiálních hostech zde

Více informací o programu FFF zde