Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V návaznosti na mediální zprávy a komunikaci s našimi zahraničními partnery ohledně útoku hackerů na sítě unijních diplomatů a únik velkého objemu diplomatické komunikace bychom rádi informovali veřejnost, že se tímto incidentem aktivně zabýváme. A to nejen na národní úrovni, ale s pomocí našich pracovníků v zahraničí také spolupracujeme s našimi zahraničními partnery. Převážná většina informací k tomuto tématu je však v utajovaném režimu, a proto se k nim nemůžeme blíže vyjadřovat.

Četné indicie naznačují, že tento hackerský útok mohl být veden ze strany Čínské lidové republiky. „V této souvislosti bych rád připomněl naše pondělní varování před používáním čínských technologií v kritické informační infrastruktuře. Aktuální zprávy jen potvrzují, že naše varování bylo zcela oprávněné a přišlo v pravý čas,“ říká ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

Zároveň bychom rádi opět zopakovali, že naše varování z pondělí 17. 12. 2018 před používáním softwaru i hardwaru čínských společností je určeno zejména vybraným subjektům, které provozují systémy důležité či dokonce nezbytné pro chod státu. Toto varovní nemíří primárně k uživatelům, kteří používají mobilní telefon nebo router čínských firem k běžnému použití.