Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal dne 17. prosince 2018 varování před použitím technických nebo programových prostředků společností Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation. Na základě četných dotazů odborné i laické veřejnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost přistoupil k vydání metodiky k tomuto varování.

Metodika konkretizuje možné postupy správců informačních a komunikačních systémů spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti a je určena primárně odborníkům zabývajícím se kybernetickou bezpečností.

Metodika vysvětluje institut varování, popisuje princip řízení rizik a nastiňuje možnosti při zajištění plnění povinností podle zákona o kybernetické bezpečnosti v souladu s předpisy regulujícími zadávání veřejných zakázek.

V případě odborných dotazů k této metodice se prosím obracejte na odbor regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost na e-mailovou adresu regulace@nukib.cz.

Komunikaci s médii zajišťuje tiskový mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost na e-mailové adrese dotazy.media@nukib.cz.

Metodika je ke stažení v Podpůrných materiálech na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) zde.