Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 19. až 23. srpna se experti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Armády ČR zúčastnili symposia Africa Endeavor 2019 pořádaného partnery z U.S. Africa Command pro zástupce zemí Africké unie. Čeští specialisté pro všechny účastníky symposia, celkem pro více než 100 zástupců z řad vyšších důstojníků ozbrojených složek ze 43 zemí, připravili cvičení kybernetické bezpečnosti a krizové komunikace.

Na základě pozvání amerických organizátorů připravil český tým netechnické table-top cvičení pro všechny účastníky symposia. Cvičení se zaměřilo zejména na simulaci realistické krizové situace v kyberprostoru. Vyslanci afrických států se vžili do role vrcholných představitelů fiktivní země Pilsnerie, a během 90 minut trvajícího cvičení se museli vypořádat například se sofistikovaným útokem na bankovní sektor, který vedl ke krádeži finančních prostředků. Účastníci cvičení museli řešit vše, co by taková situace vyvolala, to znamená hlavně problémy v bezpečnostní, ekonomické i politické oblasti. Nicméně stranou samozřejmě nezůstala ani nutnost řešit efektivní rozdělení kompetencí mezi instituce Pilsnerie, a také řádně a včas informovat veřejnost prostřednictvím médií. Významnou přidanou hodnotu pro cvičící představovala možnost vyměnit si v průběhu cvičení zkušenosti a názory se svými protějšky z jiných států.

Výstupy cvičení a získané zkušenosti jsou velmi cenné i pro český tým. Navzdory specifikům afrického kontinentu se tamní státy potýkají s do značné míry totožnými problémy jako Evropa. Navíc platí, že vzdálenosti či hranice nepředstavují v kyberprostoru zdaleka tak významné překážky jako ve fyzickém světě. Je tedy zcela v zájmu České republiky přispívat k navyšování úrovně kybernetické bezpečnosti nejen u nás, ale i v zahraničí.

Cvičení obecně představují velmi vhodný nástroj k navyšování kybernetické bezpečnosti. Jsou schopna realisticky simulovat rozličné krizové situace a zprostředkovat účastníkům autentickou zkušenost. Tímto se do značné míry odlišují od jiných nástrojů sloužících pro trénink a vzdělávání. V neposlední řadě rovněž umožňují výměnu názorů a zkušeností mezi experty s rozličnou specializací a zařazením.

Rádi bychom poděkovali jak U.S. Africa Command, tak ghanským pořadatelům za možnost uspořádat cvičení na takto prestižní akci.

Zástupci NÚKIB a Armády ČR na symposiu Africa Endeavor 2019