Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci se sdružením CZ.NIC, SCIO a autory aplikace Nenech to být spouští on-line kurz Digitální stopa pro děti na základních školách. Cílem je ochránit děti před riziky, která na ně číhají v kyberprostoru, ať už jde o kyberšikanu, sexting či obecně ochranu soukromí v digitálním světě.

Digitální stopa je on-line interaktivní hra určená žákům 5. & 6. tříd, která je hravou formou provází tématy jako digitální identita, digitální soukromí, sexting či kyberšikana. „Využít tuto vzdělávací aktivitu pro preventivní účely může kdokoliv, kdo má zájem přispět k budování bezpečných návyků a chování dětí na internetu. Největší uplatnění najde zřejmě ve školách, ale je dostupná i rodičům, kteří si ji mohou se svými dětmi také projít,“ vysvětluje David Kudrna z oddělení vzdělávání NÚKIB, který má projekt od začátku na starosti.

Celý kurz stojí na printscreenech z chatů zpracovaných do podoby komixu. Dějová linka je postavená tak, aby se s jednotlivými aktéry mohli identifikovat členové prakticky jakéhokoli třídního kolektivu. „Didakticky důležitým prvkem jsou i interaktivní části. Žáci díky nim zůstávají při průchodu digitální stopou aktivní, hodnotí příběh, analyzují ho a tvoří závěry. Průchod tímto příběhem podněcuje jejich sebeidentifikaci či sebereflexi a učí je vnímat osobní bezpečnost na internetu jako hodnotu, o kterou je třeba pečovat,“ vysvětluje Kudrna.

Hra však necílí jen na samotné žáky, ale také na učitele a rodiče. Právě pro ně je na webu www.digistopa.cz připravena řada podpůrných materiálů, s jejichž pomocí učitelé snadno včlení Digitální stopu do běžné výuky. Rodičům tyto materiály pomohou lépe pochopit rizika, kterým jejich děti na internetu čelí. „Při tvorbě těchto materiálů jsme nevycházeli zdaleka jen z teorie. Digitální stopu jsme pilotně testovali na  ScioŠkole v Brně, kde jsme si mohli v praxi ověřit, jak žáci na hru reagují,“ popisuje Kudrna.

V rámci pilotního testování dostali žáci také anonymní dotazníky, v nichž hodnotili, jak je děj bavil, jeho důvěryhodnost, i vzhled samotných komiksů. Známkování probíhalo na stupnici 1-5 jako ve škole. „Samozřejmě nám udělalo radost, že bezmála 60 % dětí oznámkovalo zábavnost komiksu známkou jedna a téměř polovina stejně hodnotila jeho důvěryhodnost. Stejně důležité ale byly i odpovědi na otázku, co nového se díky komiksům naučily. A častou odpovědí bylo seznámení se s aplikací Nenech to být, což může dále přispět k eliminaci kyberšikany na školách,“ říká Kudrna.

Vzdělávací aktivita vznikla ve spolupráci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a projektem „Bezpečně na netu“, který za podpory Evropské komise realizuje sdružení CZ.NIC. Mediálními partnery jsou služba Nenech to být a společnost SCIO. Na přípravě aktivity se podílelo i několik studentů Masarykovy univerzity.

Tato vzdělávací aktivita je od 16. 9. 2019 zpřístupněná na adrese www.digistopa.cz. K využití tohoto on-line kurzu není třeba nic stahovat ani instalovat. Uživatelé se nemusí registrovat ani přihlašovat. Vzdělávací aktivita zatím není optimalizovaná pro mobilní telefony a na základě dobré praxe doporučujeme digitální stopu spouštět v prohlížeči Google Chrome.