Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 24. - 25. října 2019 se uskutečnilo setkání zástupců Competent PRS Authorities (CPA), které zodpovídají za implementaci veřejně regulované služby programu Galileo (PRS). Toto mezinárodní jednání bylo organizováno Národním centrem PRS a proběhlo v Brně za účasti zástupců z 13 členských států EU.

V rámci tohoto pravidelně pořádaného setkání si představitelé jednotlivých CPA měli možnost vzájemně vyměnit informace o národních strategiích organizace přístupu k PRS a postup jejich implementace. Na programu jednání byla i informace o aktuálním stavu projektu GSA a participujících členských států EU, tzv. „Joint Test Activities“, který má sloužit na podporu rozvoje uživatelského segmentu PRS.  Diskutována byla i problematika interferencí GNSS signálů a možnosti jakým způsobem se s těmito nežádoucími jevy vypořádat.

Součástí jednání byl i blok vyhrazený pro prezentaci průmyslových subjektů, kde měli možnost zástupci českých firem představit své projekty z oblasti rozvoje technologií pro zajištění PRS a bezpečnosti GNSS.