Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Od dnešního dne, 20. března 2020, má NÚKIB nového ředitele. Na základě usnesení vlády České republiky byl do této funkce jmenován Ing. Karel Řehka.

Rehka 200320

Karel Řehka se dlouhodobě zabývá tématem vojenských informačních operací a hybridní války. V armádě dosáhl hodnosti brigádního generála.

  • Vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově,
  • absolvoval roční důstojnický kurz ve Velké Británii,
  • absolvoval prestižní kurz rangers v USA,
  • zúčastnil se vojenských misí na Balkáně a v Afghánistánu,
  • v Armádě ČR působil u 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, které od roku 2010 velel,
  • od listopadu 2014 stál v čele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany,
  • byl zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod,
  • je ženatý, má dvě děti.