Úvodní stránka

Logo NÚKIB

15. 8. 2018

V týdnu od 13. srpna proběhl druhý ročník komunikačního cvičení Comm Czech 2018. Cvičení se zaměřilo na subjekty kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jež jsou ze zákona povinny nahlásit Vládnímu CERT týmu kontaktní údaje. Cílem Comm Czechu bylo prověřit dostupnost nastavených komunikačních kanálů a zjistit, zda jsou nahlášené kontaktní údaje v souladu s § 16 zákona o kybernetické bezpečnosti.

Cvičení bylo dvoufázové. První fáze zahrnovala zkoušku elektronické komunikace a ověření aktuálnosti uvedených e-mailových adres, které byly Úřadu (NÚKIB) nahlášeny od vstoupení ZKB v platnost, tj. od 1. ledna 2015. Ve druhé fázi cvičení se jednalo o prověření prostřednictvím telefonického hovoru. Zde šlo především o dostupnost a správnost nahlášených kontaktních údajů.

V nejbližších dnech proběhne vyhodnocení, o jehož výsledcích budou zúčastněné subjekty informovány. Tímto všem děkujeme za spolupráci a nápravu odhalených nedostatků. Věříme, že jedině společné úsilí přispěje k větší připravenosti na krizi.