Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 30. července až 3. srpna se uskutečnilo pravidelné sympozium „Africa Endeavor 2018“. Akce byla organizována velitelstvím US Africa Command pro zástupce afrických zemí a byla zaměřena na komunikační problematiku, interoperabilitu a kybernetickou bezpečnost. Sympozia se zúčastnilo přes 100 zástupců z více než 30 afrických států. Na pozvání amerických pořadatelů se sympozia účastnila i početná česká výprava pod vedením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, k níž se přidali zástupci Ministerstva obrany a Armády ČR.

V rámci panelu věnovanému ochraně kritické infrastruktury vystoupil i zástupce NÚKIB, aby se podělil o zkušenosti z České republiky, především legislativní úpravu, proces určování povinných subjektů a přístup úřadu k nim jakožto partnerům.

Druhým příspěvkem českého týmu byla prezentace věnována netechnickým table-top cvičením. Zaměřovala se zejména na jejich možnou podobu, na přínosnost těchto cvičení a zkušenosti České republiky.

Poslední, nicméně klíčový příspěvek z české strany potom představovalo netechnické table-top cvičení určené všem účastníkům sympozia. Během něj se vžili do role představitelů fiktivní země, která čelí závažným útokům v kyberprostoru, jako například defacementům, DDoS útokům, úniku citlivých dokumentů, narušení kybernetické bezpečnosti klíčových rezortů nebo napadení elektrické rozvodné sítě. Jimi zvolené přístupy a opatření byly pečlivě vyhodnoceny a následující den prezentovány.

Účast České republiky byla účastníky i organizátory vnímána pozitivně. Na samotném cvičení oceňovali v prvé řadě diskuzi, která se během něj odehrávala, a umožnila všem zúčastněným si vyměnit názory i jejich národní přístupy a zkušenosti. Kladně hodnocena byla i realističnost cvičení, které cílové publikum připravilo na reálné incidenty a upozornilo na aktuální hrozby v kyberprostoru.

Velké poděkování za uspořádání sympozia, stejně jako pozvání a podporu českého týmu, bychom chtěli vyjádřit US Africa Command.

001002004