Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) rozeslal on-line výukové materiály do základních škol. Ve spolupráci s komerčními subjekty poskytnul v současné společensky tíživé situaci podklady a materiály v on-line podobě, které mohou učitelé využít v rámci výuky. Současně o těchto materiálech vyrozuměl i rodiče, kterých se týkají otázky digitálního rodičovství.

Na distribuci těchto materiálů se podílela společnost Bakaláři, která rozvíjí a spravuje informační systém pro řízení škol a společnost inPublic Group, budující na školách síť dotykových informačních panelů ÁMOS vision. „Zásah této distribuce je skutečně plošný, informační systém Bakaláři využívá více než 60 % českých škol“, říká Antonín Blatný, jednatel společnosti Bakaláři. Žáci a rodiče odpovídajících ročníků prvního a druhého stupně viděli v týdnu od 27. 4. do 3. 5. 2020 notifikaci na své hlavní systémové stránce. Zde nalezli buď upoutávku na interaktivní naučné povídky Vanda & Eda v Onl@jn světě nebo interaktivní komiks Digitální stopa. Obě aktivity žákům přibližují svět internetu, jejich cílem je, aby nikoho nestrašily, ale zábavnou formou informovaly a přispívaly k budování bezpečných návyků. Učitelé obou stupňů pak obdrželi soubor všech materiálů, které pro školní prostředí NÚKIB připravil. „Můžu potvrdit, že evidujeme enormní nárůst zpětných vazeb k našim vzdělávacím aktivitám, tento informační prostor je pro nás velmi užitečný“, doplnil David Kudrna z oddělení vzdělávání NÚKIB. Dle systémových statistik si zobrazilo výukové materiály v součtu až 180 000 unikátních uživatelů systému Bakaláři.

On line do skol 3

Na dotykových informačních panelech ÁMOS vision se mohou učitelé napříč republikou setkat s materiály NÚKIB už několik týdnů. To rozvádí Richard Prajsler, jednatel společnosti inPublic group: „Aktuálně se věnujeme učitelům a touto kampaní jsme je informovali o aktivitách, které NÚKIB poskytuje. Spolupracujeme s NÚKIB dlouhodobě, dává nám to smysl.“ Ve standardním provozu škol tak díky těmto panelům vídá materiály NÚKIB až 60 000 žáků. Pozitivně tuto spolupráci vnímá i Viktor Paggio, ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů NÚKIB: „Pokud komerční subjekty mají zájem šířit naše aktivity a poskytovat nám prostor, je to pro nás dobrý signál. Velmi si této spolupráce vážíme.“ Distribuce se uskutečnila bezplatně.

On line do skol 1

On line do skol 2