Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Rada pro kybernetickou bezpečnost schválila Národní plán výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2020. Národní plán určuje prioritní výzkumná témata v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, jejichž stabilní podpora je klíčovým předpokladem pro plnění úkolů NÚKIB s ohledem na současné a budoucí potřeby státu. Jedná se o výzkumná témata zahrnující ochranu prvků kritické informační infrastruktury, utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech a kryptografickou ochranu.

Národní plán dále stanovuje pět rozvojových cílů včetně konkrétních nástrojů, které přispějí k intenzivnější spolupráci mezi veřejnou, soukromou a akademickou sférou a k celkovému rozvoji výzkumného a inovačního prostředí v kybernetické a informační bezpečnosti. V oblasti mezinárodní spolupráce bude NÚKIB rozvíjet kontakty se špičkovými zahraničními pracovišti a stane se aktivním účastníkem společně prováděného výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti na úrovni EU.

Národní plán vznikal v úzké spolupráci se subjekty veřejné, akademické a podnikatelské sféry s cílem zajistit co nejširší shodu nad obsahem dokumentu.

Dokument ke stažení: https://nukib.gov.cz/cs/o-nukib/dokumenty-a-publikace/analyzy/

Kontaktní osoba:
Mgr. Luboš Fendrych
oddělení výzkumu a evropské spolupráce
Odbor vzdělávání, výzkum a projektů
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
e-mail: l.fendrych@nukib.cz
tel.: +420 245 004 320