Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Závažná hrozba rozsáhlých kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení, klesla na běžnou úroveň. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) proto dnešním dnem ukončuje účinnost svého varování z 16. dubna 2020.

„Situaci samozřejmě nadále sledujeme a jsme připraveni včas reagovat na náznak jakékoli hrozby pro systémy nezbytné pro chod státu, ale hrozba vlny rozsáhlých útoků, před kterou jsme v polovině dubna varovali, je v tuto chvíli podle našich informací za námi,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.  

K vydání varování ze dne 16. dubna 2020 vedly NÚKIB informace z vlastní činnosti a informace od partnerů. Vzhledem k charakteru těchto informací a také časovému posunu NÚKIB dospěl k závěru, že pravděpodobnost rozsáhlých kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení, klesla natolik, že je možné účinnost varování ukončit.

„Ukončení účinnosti varování však neznamená, že útoky nebudou přicházet vůbec. Hrozba útoků v kyberprostoru je v dnešní době bohužel permanentní. Proto bych rád apeloval na všechny, aby nepolevili v obezřetnosti a i nadále dodržovali preventivní opatření,“ uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

S tím souvisí i podpůrný materiál, který úřad vydal spolu s varováním. Opatření, která jsou v tomto podpůrném materiálu uvedena, by měla být i do budoucna běžnou praxí správců informačních a komunikačních systémů.

„Pro kritickou informační infrastrukturu, významné informační systémy a systémy poskytovatelů základní služby jsou tato opatření povinná už ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Já bych však rád apeloval i na ty, na které se povinnosti z tohoto zákona nevztahují, aby se těmito opatřeními řídili. Pomohou tím ochránit kyberprostor České republiky a přispějí k tomu, že občané naší země budou i nadále dostávat služby ve standardu, na který jsou zvyklí,“ dodává Karel Řehka.

Dokument najdete najdete: https://nukib.gov.cz/cs/uredni-deska/

Původní dokumenty můžete stáhnout z archivu zde:
pdfVarování před hrozbou kybernetických útoků na nemocnice a jiné významné cíle ČR
pdfDoporučená bezpečnostní opatření k varování ze dne 16. dubna 2020