Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Vzdělávání a prevence patří k základním nástrojům na omezování rizikového chování, do kterého spadá i závislost na on-line hrách a další problematické chování v kyberprostoru. Proto jsme se rozhodli pracovníky prevence proškolit i v základech kybernetické bezpečnosti a bezpečného chování na internetu. On-line kurzem, který připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), zatím prošlo 1491 pracovníků prevence a o jejich zájmu svědčí přes 500 zpětných vazeb, které jsou převážně pozitivní.

„Když děláme podobné kurzy, začínáme vždy mapováním situace, abychom si ujasnili, jak reálně pomoci konkrétním lidem. V případě preventistů jsme dopředu zpracovali celou vzdělávací strategii, která zahrnovala mapování potřeb, schéma jejich činností, rozcestník a přípravu online kurzu. Právě díky mapování jsme zjistili, co konkrétně by preventisté ve vzdělávání i prevenci v kyberprostoru uvítali nejvíce a na co je potřebné se do budoucna nejvíce zaměřit. Naším cílem bylo, aby každý z nich byl v budoucnu schopen samostatně učit základy kybernetické bezpečnosti,“ vysvětluje Lucie Kosová z oddělení vzdělávání NÚKIB.

V rámci zmíněné strategie bylo dalším krokem vytvoření schématu preventistů v ČR, které vytvářel NÚKIB a následně bylo schéma připomínkováno a doplňováno partnery z Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, Policie a dalších institucí. Výsledkem je přehledná mapa systému prevence v ČR, která sama o sobě slouží jako informační rozcestník.

V návaznosti na rozcestník jsme přišli s e-kurzem základů rizikového chování na internetu Bezpečně v kyber!, který je pro pracovníky státní správy a pedagogy dostupný na tomto odkazu (přihlašovací údaje má jejich organizace). „Kurz je prvořadě určen pro preventisty, ale rádi jsme ho zpřístupnili i dalším pracovníkům státní správy a všem pedagogům včetně těch budoucích. Také jsme kurz nabídli k vyzkoušení i našim vlastním zaměstnancům NÚKIB,“ dodává Kosová s tím, že na přípravě kurzu se opět podíleli partneři z ministerstva vnitra, školství a z policie či České školní inspekce.

Kurz Bezpečně v kyber! je v současné době dostupný pouze v online podobě. Do budoucna se jej chystáme převést i do podoby publikace, kterou hodláme představit v rámci Festivalu bezpečného internetu. „Další vlnu šíření tohoto kurzu plánujeme hlavně kvůli rozsáhlé a v převážně většině případů pozitivní odezvě na náš kurz. Proto si myslíme, že stojí za to v této aktivitě nadále pokračovat a aktualizovat kurz o další náměty, které jsme obdrželi od samotných preventistů,“ říká Kosová.

Publikace ke vzdělávání najdete zde: https://nukib.gov.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/publikace-ke-vzdelavani/