Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Novela vyhlášky NÚKIB a Ministerstva vnitra o významných informačních systémech (VIS) a jejich určujících kritériích, plným názvem Vyhláška č. 360/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb., vyšla ve sbírce zákonů. Hlavním cílem této novely je zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace VIS a odstranění pochybností o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci spadají do rozsahu regulace zákona o kybernetické bezpečnosti.

Účinnost první části je aktuálně stanovena na 1. ledna příštího roku, další dvě části pak opět na prvního ledna, ale následujících dvou let.

Celé znění vyhlášky lze nalézt zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=360/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. Významné informační systémy představují vedle kritické informační infrastruktury a systémů poskytovatelů základní služby jednu ze tří kategorií systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti.  Jedná se tak o systémy, jejichž plná funkčnost je stěžejní pro bezproblémové poskytování velkého množství služeb zajišťovaných státem pro jeho občany.