Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Letošní ročník Prague 5G Security Conference je u konce. Konferenci svými proslovy ukončili ministr zahraničních věcí Vlády ČR Tomáš Petříček a ředitel NÚKIB Karel Řehka. „Kyberprostor postrádá fyzické hranice. Abychom v něm uspěli, musí naše reakce být mezinárodní a musí stát na otevřeném partnerství států, které budou prosazovat bezpečný kyberprostor s transparentně definovanými standardy a principy,” uvedl ve své závěrečné řeči ministr Petříček. Ředitel NÚKIB Karel Řehka zejména poděkoval všem účastníkům a především premiérovi ČR Andreji Babišovi, který akci udělil záštitu, a ministrovi zahraničí Tomášovi Petříčkovi. „Za hlavní výstup konference považuji toto: bezpečnost 5G vyžaduje konkrétní opatření a spolupráci založenou na důvěře,“ uvedl ve své závěrečné řeči Řehka.

Konference byla rozdělena na několik tematických bloků a každého se účastnily řádově stovky hostů z různých zemí. „Byla to skutečně globální akce, na níž vystoupilo téměř padesát řečníků z Evropy, Japonska, Austrálie, Koreje, Spojených států, Izraele, Indie a dalších zemí,“ shrnul ve své závěrečné řeči ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Letošní ročník Prague 5G Security Conference byl pokračováním loňského ročníku, který byl zakončen zveřejněním tzv. Pražských návrhů (Prague Proposals), které shrnovaly základní doporučení pro bezpečné budování sítí 5. generace. V tomto roce byla konference výrazně více zaměřena na hledání konkrétních řešení k budování bezpečných sítí 5G a výměnu zkušeností mezi účastníky. Česká republika za tímto účelem zpřístupnila Prague 5G Repository, sdílenou virtuální knihovnu, do níž mohou jednotlivé státy vkládat své příspěvky.

Českým příspěvkem do Prague 5G Repository byla mimo jiné metodologie, jak provádět analýzu rizik, která patří k základním nástrojům českého přístupu ke kybernetické bezpečnosti. Stejným způsobem se v Repository mohou shromažďovat další příspěvky, jimiž mohou být nástroje, opatření, legislativa, strategie, rámce a další podobné materiály.

Veřejně přístupné bylo zahájení konference a její ukončení, ostatní panely byly pouze pro účastníky konference. Konferenci uvedl ředitel Národního úřady pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka a úvodní projev přednesl předseda vlády ČR Andrej Babiš, který konferenci udělil záštitu. Dále k účastníkům promluvili americký ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr zahraničí spojených států, Peter Dutton, ministr vnitra Austrálie, a Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise. Závěrečné slovo pronesli ministr zahraničí vlády ČR Tomáš Petříček a ředitel NÚKIB Karel Řehka. Celou akci organizoval NÚKIB v koordinaci s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí.

Mezi řečníky panovala shoda, že bezpečnost sítí 5G je společným zájmem a že je třeba věnovat pozornost tématům, která byla diskutována už na loňském ročníku. Například, že kybernetická bezpečnost je nejen technická disciplína, ale že stejnou pozornost je nutné věnovat i netechnickým a strategickým aspektům, například diverzifikaci dodavatelů a také jejich důvěryhodnosti, včetně celého dodavatelského řetězce. Opakovaně také zaznělo, že je nezbytné sledovat i další nové technologie, jakými jsou například umělá inteligence nebo kvantové počítače, jejichž bezpečnosti musíme věnovat podobnou pozornost.

Stejně tak panovala shoda na rostoucím významu moderních technologií pro chod naší společnosti. „Bezpečnost sítí 5G bude určující pro bezpečnost všech nových technologií, které na nich poběží a které jsou pro nás čím dál tím důležitější. Musíme si být jisti, že tyto inovace neohrozí naše bezpečnostní zájmy,“ řekl na prvním dni Prague 5G Security Conference v zahajovacím projevu Andrej Babiš.

Ředitel NÚKIB Karel Řehka uvedl, že sítě 5G se stanou základním kamenem naší digitální stability. „Česká republika je připravena pokračovat ve svých národních i mezinárodních snahách o bezpečnost dodavatelských řetězců a pokračovat v úzké spolupráci se svými partnery včetně Evropské unie a NATO s cílem vyvinout a implementovat konkrétní řešení pro zajištění bezpečnosti sítí 5. generace,“ uvedl v závěrečné řeči Karel Řehka.