Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Dnešním dnem končí v mnoha ohledech netradiční 13. ročník cvičení Cyber Coalition 2020. V letošním roce se cvičení zúčastnila přibližně tisícovka expertů z 29 zemí, a to ať už v roli cvičících či pozorovatelů. Zástupci NÚKIB se cvičení zúčastnil jak v roli cvičících během exekuce, tak i jako součást užší plánovací skupiny cvičení během jeho příprav. S ohledem na epidemiologickou situaci cvičení proběhlo za maximálního využití práce na dálku a nakonec i touto cestou simulovalo reálnou situaci spojenou právě s opatřeními proti šíření nového typu koronaviru.

Scénář letošního ročníku byl zasazen do prostředí vojenské mise ve fiktivní zemi Andvaria. Stejně jako v předchozích letech, i letos účastníci řešili úkoly zaměřené na procesní a koordinační aspekt spolupráce. Nedílnou součástí cvičení však byly i technické výzvy, které reflektovaly aktuální bezpečnostní trendy. V praxi tak účastníci řešili kompromitaci systémů pozemní satelitní stanice, exfiltraci dat za využití podvržené fitness aplikace nebo kybernetický útok provedený za pomoci infikovaného USB disku.

Stejně jako v předchozích letech prostupoval celým scénářem cvičení právní aspekt řešení incidentů, v rámci kterého byly řešeny otázky jako vydání dat k dalšímu vyšetřování či přeshraniční spolupráce. Z partnerů NÚKIB se do cvičení zapojila Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie České republiky a Vojenské zpravodajství. 

Přestože exekuce cvičení skončila oficiálně dnes, náš koordinační tým velká část práce teprve čeká. Cyklus každého cvičení v sobě zahrnuje i diskuze o implementaci veškerých zjištěných poznatků. Ty budou probíhat v následujících týdnech.