Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V pátek 11. prosince se v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem uskutečnil křest nové vzdělávací hry Městečko Kybernetov. Severočeská vědecká knihovna bude v roli ambasadora propagovat využívání hry ke vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. „Cílem hry je nenásilnou a zábavnou formou seznamovat děti s nástrahami využívání digitálních technologií a internetu,“ vysvětluje autorka hry Michaela Drahoňovská.

Hra také zvítězila ve výběrovém řízení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na didaktickou hru pro děti od pěti let. „Jednou z cílových skupin, kterým se NÚKIB v oblasti vzdělávání věnuje, jsou děti. Snažíme se hledat nejrůznější cesty, jak dětem téma online bezpečí zábavně vzdělávací formou přiblížit. Jde nám o to, aby si co nejdříve začaly osvojovat správné návyky při užívání digitálních technologií a zároveň budovaly povědomí o nutnosti vzdělávat se v této oblasti.“ uvedl ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů z NÚKIB, Luboš Fendrych.

Křest v knihovně proběhl za účasti autorky hry Michaely Drahoňovské, ředitele odboru vzdělávání výzkumu a projektů NÚKIB Luboše Fendrycha, ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje Martina Maty, ředitelky ZŠ Neštěmická Marie Čápové a ředitelky Severočeské vědecké knihovny Jany Linhartové.

„Hra se skládá ze čtyř hlavních témat: kyberšikana, nadužívání technologií a závislost, kybergrooming (tedy lákání dětí na schůzku) a zdravé návyky při používání digitálních technologií. Samozřejmě témat, která se váží k online bezpečí a využívání digitálních technologií, existuje celá řada, ale tuto hru chápeme jako takový první krok.“ dodal Fendrych.

Samotnému křtu předcházela moderovaná diskuze jak o hře jako takové, tak i o možnostech jejího dalšího využití v rámci vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. Celá tato akce byla živě vysílána prostřednictvím Youtube kanálu knihovny, kde bude záznam následně ke zhlédnutí natrvalo.

Městečko Kybernetov si díky vstřícnosti paní ředitelky Čápové ještě v den křtu mohli pod vedením samotné autorky vyzkoušet žáci pátého ročníku ZŠ Neštěmická. „Zpětná vazba od dětí byla bezprostřední, ale myslím si, že si hru užili a že jim třeba i něco dala. Ostatní čtenáři si mohou hru kdykoliv přijít prohlédnout a vyzkoušet do Poradenského a edukačního centra naší knihovny,“ říká ředitelka knihovny Jana Linhartová.

Část her, které NÚKIB vysoutěžil, poputuje v lednu do vybraných knihoven v České republice. Přestože oddělení vzdělávání NÚKIB s knihovnami spolupracujeme dlouhodobě, najít smysluplný klíč podle kterého NÚKIB rozdělí deskové hry, nebylo vůbec snadné. Pomocnou ruku nabídl Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, který vytvořil seznam knihoven, které se při své činnosti věnují vzdělávání dětí a zároveň slouží jako distribuční centra, odkud se hra může propadnout do dalších knihoven.