Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Dne 24. února 2021 se uskutečnil Executive Cyber Workshop pro kritickou informační infrastrukturu. Workshop zorganizoval za izraelskou stranu Yosi Shneck, vedoucí kybernetické bezpečnosti z Israel Electric Corporation (IEC), a za českou stranu Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Cílem workshopu byla výměna zkušeností se zvládáním kybernetických incidentů v sektoru energetiky, protože IEC je izraelská státní společnost, která vyrábí, přenáší a distribuuje elektřinu. Za českou stranu se účastnili zástupci různých společností kritické infrastruktury, zejména za sektor energetiky a některých státních úřadů.

Vzhledem k tomu, že IEC je nejkritičtější izraelskou kritickou infrastrukturou, čelí pravidelným kybernetickým útokům již více než 25 let. Každý měsíc IEC zaznamenává ve svých sítích přibližně 10 milionů kybernetických událostí. Výsledkem jsou obrovské zkušenosti s řešením kybernetických incidentů, které se rozhodl sdílet s českou kritickou infrastrukturou.
Workshopu se zúčastnili zástupci z různých společností kritické infrastruktury, které se podílejí na výrobě či distribuci elektrické energie a dále zástupci například Energetického regulační úřadu. Během workshopu byly účastníkům prezentovány tři scénáře reálného kybernetického útoku, které se odehrály v IEC. Úkolem účastníků, kteří byli rozděleni do tří týmů, bylo diskutovat průběh těchto incidentů a hodnotit opatření, která byla přijata. IEC poté poskytnul vlastní analýzu konkrétního incidentu a best practices, které v konkrétní oblasti má.


„Izrael je v oboru kybernetické bezpečnosti naprostým leaderem. Pro mě osobně bylo přínosné slyšet reálné scénáře incidentů a mít možnost slyšet názory kolegů z Česka i Izraele. Využití mixu scénářů kybernetických útoků s dobrou praxí považuji za ideální přístup. S detaily úspěšných kybernetických útoků se obecně organizace příliš nechlubí, nicméně právě poučení z chyb (vlastních i ostatních) je efektivní způsob, jak zvyšovat úroveň kybernetické bezpečnosti, posilovat vnímání kybernetických hrozeb a budovat bezpečnostní povědomí obecně,“ říká Pavel Hejduk, manažer útvaru Informační a kybernetická bezpečnost v útvaru Ochrana Skupiny ČEZ.


Česká republika a Izrael mají v oblasti kybernetické bezpečnosti vynikající vztahy. Existuje společné prohlášení obou vlád o kybernetické bezpečnosti a příslušné operační memorandum, které vytváří rámec pro takovou spolupráci. To je i důvod, proč NÚKIB vyslal kybernetického atašé do Izrael k další podpoře této spolupráce.