Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) otevírá pro veřejnost svůj on-line kurz Bezpečně v kyber! Kurz, který se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost a rizikové jevy v kyberprostoru, jako jsou kyberšikana, kyberstalking nebo hatespeech, je primárně určen pro pracovníky vzdělávání a prevence, pedagogy i ředitele škol, ale nyní si jej může projít kdokoli, kdo má o problematiku zájem.

První verzí kurzu, která byla spuštěna loni na jaře, prošlo 1804 účastníků z řad pracovníků prevence, pedagogů a dalších skupin, pro které je obsah kurzu důležitý z hlediska jejich povolání. Jelikož ale věříme, že jeho obsah bude užitečný i pro studenty pedagogických fakult, policisty a kohokoliv dalšího, kdo se s touto problematikou setkává nebo se o ni zajímá, otevíráme kurz pro veřejnost

Kurz je rozdělen na základní a rozšířenou verzi. Kratší verze obsahuje základní lekce, jakými jsou například sexting, netolismus nebo kybergrooming.  Časová dotace kurzu je přibližně 3 hodiny a po složení testu na konci kurzu mohou zaregistrovaní uživatelé získat certifikát. Celkem v základní verzi čeká uživatele 9 kapitol. V rozšířené verzi jsou kromě témat ze základní verze i témata jako poruchy příjmu potravy a internet, rizika počítačových her nebo hatespeech. Rozšířená verze obsahuje i kapitoly k mediální gramotnosti (Hoax, Hatespeech apod.), které pro kurz připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se Zvolsi.Info. Celkově rozšířená verze uživateli zabere více než 6 hodin času a na jejím konci získá příslušný certifikát.

Obě verze kurzu jsou přístupné veřejnosti na webu zde. Pro získání certifikátu je ovšem třeba se zaregistrovat.

Odborným garantem kurzu je Mgr. Tomáš Hamberger - poradce předsedy vlády pro oblast školství. Odborným garantem obsahu kurzu v oblasti vzdělávání a prevence v KB je NÚKIB. Odborným konzultantem kurzu je doc. Kamilem Kopeckým PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Online kurz Bezpečně v kyber! navazuje také svým obsahem i na „Den bezpečnějšího internetu.“ Ke dni bezpečnějšího internetu byly pořádány také navazující vzdělávací i preventivní aktivity po celý měsíc únor.