Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Masarykova univerzita (MU) a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) posílí vzájemnou spolupráci. Zástupci obou organizací se na tom dohodli při návštěvě ředitele NÚKIB Karla Řehky na univerzitě. Hlavními oblastmi spolupráce budou rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti kyberbezpečnosti a obecně koordinace aktivit, které povedou k posílení kyberbezpečnosti České republiky.

Zástupci obou institucí diskutovali o možnostech budoucí spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti, konkrétně například ve vzdělávání, kdy chtějí koordinací svých aktivit přispět mimo jiné k vyřešení dlouhodobého nedostatku specialistů v tomto oboru. „Vedle zvládání známých hrozeb se musíme naučit rozpoznávat dopady rozvoje umělé inteligence i nastupujících kvantových technologií na bezpečnost a připravit pro ně novou generaci odborníků,“ řekl akademický ředitel CERIT Fakulty informatiky MU Tomáš Pitner.

Další z oblastí je pak výzkum v oblasti kyberbezpečnosti, jímž se Masarykova univerzita na špičkové úrovni dlouhodobě zabývá, a uplatnění jeho výsledků k posílení bezpečnosti České republiky. Proto zástupci obou institucí diskutovali o možných pilotních projektech, například o případné spolupráci při podpoře budování dohledových pracovišť kyberbezpečnosti.
„Po celém světě se ukazuje, že kybernetickou bezpečnost nelze zajišťovat bez spolupráce napříč státní, soukromou i akademickou sférou. To je první důvod, proč spolupráci s vysokými školami považuji za mimořádně důležitou. Druhý důvod je, že školy mají nezastupitelnou úlohu ve zvyšování povědomí o kybernetických hrozbách mezi veřejností, a přispívají tak k budování odolné společnosti, což je jeden z pilířů Národní strategie kybernetické bezpečnosti,“ uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Vzájemná spolupráce by se měla promítnout také do aktivit CyberSecurity Hubu, v němž se koncentrují špičkové kapacity třech předních vysokých škol (MU, VUT a ČVUT) a který se zaměří kromě odborných aktivit a výzkumu také na podporu průmyslu a firem a evropskou certifikaci špičkových technologií. Další příležitosti pro spolupráci nabídne například rozvoj prostoru Cyber Campus CZ, jehož cílem je posílení vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem, případně aktivity Národního koordinačního centra v oblasti kyberbezpečnosti.