Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V úterý 8. června 2021 byla na půdě jediné české vojenské vysoké školy podepsána Rámcová smlouva o spolupráci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Univerzity obrany (UO), kterou podepsal ředitel NÚKIB Ing. Karel Řehka a rektorka-velitelka UO brig. gen. prof. Zuzana Kročová.

Spolupráce obou smluvních stran je zaměřena do oblasti zabezpečování a rozvoje vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro přípravu odborníků státní správy a komerčního sektoru v oblasti řízení procesů souvisejících se zajišťováním kybernetické bezpečnosti informačních systémů. Spolupráce bude zahrnovat vzájemnou pedagogickou činnost, společné zadávání témat bakalářských a diplomových prací, podporu inovace studijních programů UO, podporu účasti na vzdělávacích, propagačních a dalších akcích v oblasti kybernetické bezpečnosti. Důležitou částí spolupráce bude řešení společných vědeckých a výzkumných projektů a spolupráce v oblasti cvičení kybernetické bezpečnosti.

Po podpisu smlouvy následovalo pracovní jednání zástupců obou institucí k problematice vzdělání odborníků v oblasti Kybernetické bezpečnosti na Univerzitě obrany ve prospěch NÚKIB.

 

 

Kontaktní osoby:

Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973 442 554, 602 695 153,
e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Jiří Táborský, tiskový mluvčí NÚKIB, tel.: 607 204 818, e-mail: j.taborsky@nukib.cz