Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Nově vzniklá agentura EUSPA, která je nástupnickou agenturou agentury GSA a která sídlí v Praze, nabízí společnostem, které mají zájem se podílet se na vývoji PRS technologií, možnost participace při konzultaci, jejímž cílem je shromáždit potřeby a vize komerčního segmentu.
Více informací je k dispozici v angličtině přímo na stránkách EUSPA.
Společnosti, které mají zájem participovat v této kampani mohou kontaktovat Národní centrum PRS na emailu cpa@nukib.cz.