Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Experti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Státní pokladny Centra sdílených služeb (SPCSS) uspořádali cvičení kybernetické bezpečnosti pro pracovníky úřadů spadajících pod Ministerstvo financí (MF). Cílem cvičení bylo hlavně prověřit možnosti spolupráce jednotlivých úřadů spadajících pod MF na půdě SPCSS, která slouží mimo jiné jako platforma pro spolupráci jednotlivých institucí pod MF s cílem zlepšit jejich celkové zabezpečení.

Účastníky této akce byli zástupci Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, Generálního ředitelství cel, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, akciové společnosti ČEPRO, Kanceláře finančního arbitra a Státní tiskárny cenin.
Samotné cvičení probíhalo formou moderované diskuse. V jejím rámci účastníci navrhovali řešení různých předem připravených scénářů, které kombinovaly jak každodenní provozní záležitosti, tak cílené kybernetické útoky či dezinformační kampaně.

Cílem takovéhoto cvičení je ukázat komplexnost kybernetických incidentů, které se neodehrávají zdaleka jen v technické rovině, ale zasahují také do oblasti krizového plánování, komunikace s veřejností, práva, a především do oblasti exekutivní.
„Dlouhodobě říkáme, že kybernetické bezpečnosti se musí věnovat především management organizace. Technické zabezpečení je jen jedna část příběhu. Mimo něj je potřeba přijmout řadu organizačních opatření, zabezpečit například dodavatelský řetězec a řadu dalších věcí, které je možné udělat jen z úrovně top managementu,“ uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

„Bezpečnost informačních systémů Ministerstva financí a jeho podřízených organizací považujeme za jednu z hlavních priorit. Z toho důvodu zajištujeme všechna dostupná bezpečnostní opatření a také posilujeme spolupráci jednotlivých složek v rámci resortu mezi sebou i s dalšími subjekty, které se podílejí na zajišťování kybernetické bezpečnosti, zejména s NÚKIB,“ uvedl ředitel SPCSS Vladimír Dzurilla.