Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Česká republika letos hostila prestižní soutěž v kybernetické bezpečnosti, která každoročně běží pod záštitou Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) pod názvem European cyber security challenge (ECSC). Soutěž v ČR organizovala česká pobočka mezinárodní organizace AFCEA a jedním z partnerů soutěže byl i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jehož ředitel Karel Řehka na soutěži přednesl zahajovací projev a předával některé z cen pro týmy na stupních vítězů.

„Jedním z největších problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti je globální nedostatek odborníků na tuto problematiku. Akce jako ECSC pomáhají k tomuto oboru přitáhnout nové talenty a zároveň posilují mezinárodní i vnitrostátní spolupráci všech aktérů, kteří se na zajišťování kybernetické bezpečnosti podílejí,“ vysvětlil ředitel NÚKIB, proč úřad tuto soutěž od začátku podporoval.

ECSC je každoročně koncipována jako soutěž týmů mladých talentů do 25 let v otázkách kryptografie, reverzního inženýrství nebo forenzní analýzy. Letos se účastnilo celkem 19 týmů ze zemí EU a jeden tým z Kanady. Český tým se letos soutěže neúčastnil, neboť výherci národního kola soutěže, kteří by nás za jiných okolností reprezentovali v zahraničí, letos díky pořádání soutěže v ČR připravovali zadání pro své zahraniční kolegy.

Soutěž trvala celkem tři dny, přičemž ve finále zvítězil tým z Německa. Na druhém místě se umístil tým z Polska a třetí příčku obsadila Itálie. Na samotné vyhlášení výsledků dorazila řada významných osobností české i mezinárodní kybernetické bezpečnosti.

Zahajovací projev při předávání cen přednesl Juhan Lepassaar, ředitel Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) Za českou stranu kromě ředitele NÚKIB vystoupil také vládní zmocněnec pro oblast digitalizace Vladimír Dzurilla, ředitel české pobočky AFCEA Tomáš Müller a řada dalších.

„Národní strategie kybernetické bezpečnosti stojí na třech pilířích. Jeden z nich se jmenuje Odolná společnost a předpokládá vytvoření společnosti, v níž všichni budou mít základní povědomí o rizicích kyberprostoru a budou s nimi umět zacházet. Další z pilířů se jmenuje Silná a spolehlivá spojenectví a předpokládá silnou spolupráci na národní i mezinárodní úrovni, neboť kybernetická bezpečnost je týmový sport a jednotlivec v ní mnoho nedokáže. Proběhlá akce myslím výrazným způsobem posílila oba tyto pilíře,“ uvedl na závěr Karel Řehka.