Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V rámci kampaně ECSM jsou po dobu 2 týdnů nasazeny krátké videospoty, které propagují komiksové on-line kurzy NÚKIB určené přímo žákům. Součástí každého spotu je také QR kód, který žákům usnadní návštěvu on-line kurzu. Síť interaktivních informačních panelů Ámos Vision využívá 220 českých škol. Jedná se o účinný komunikační kanál k vyučujícím, kterým tímto nabízíme materiály a inspiraci do výuky. Tato spolupráce pomůže přispět ke zvýšení povědomí v rozmanitých tématech kybernetické bezpečnosti.

                         amos3