Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uspořádal 12. listopadu spolu s Vysokým učením technickým v Brně (VUT) v pořadí již druhé setkání Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti. Platforma, která má v tuto chvíli 22 členů, má za cíl propojit subjekty soukromé, veřejné a akademické sféry, které se zabývají výzkumem a vývojem ve zmíněných  oblastech. První setkání proběhlo online v červnu letošního roku, 12. listopadu se členové setkali poprvé osobně – a to v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT).

Setkání se vedle zástupců NÚKIB a VUT zúčastnili například zástupci za Ministerstvo vnitra, Technologickou agenturu ČR, Bezpečností informační službu, Masarykovu univerzitu v Brně i firmy Cisco Systems, Inc., Flowmon a GreyCortex. Úvodní slovo přednesl ředitel NÚKIB Karel Řehka a děkan FEKT VUT Vladimír Aubrecht. Zástupci NÚKIBu v průběhu setkání odprezentovali přednášky, které se týkaly například výzkumných projektů NÚKIBu i role úřadu v systému podpory výzkumu a vývoje. Součástí setkání byla také diskuze rozdělena na tři hlavní témata: Kvantové technologie a kybernetickou bezpečnost, Umělou inteligenci a její dopady na kybernetickou bezpečnost a Vzdělávání v kybernetické bezpečnosti. Znovu by se měla platforma setkat v prvním čtvrtletí příštího roku.