Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Spojené státy americké ocenily uspořádání 3. konference Prague 5G Security Conference. Bílý dům ve zprávě, kterou zveřejnil na svých webových stránkách, poděkoval za zorganizovaní akce a podpořil oba tzv. Pražské návrhy (Prague Proposals) „Oceňujeme, že Česká republika vydala tzv. Pražské návrhy týkající se diverzity dodavatelů v oblasti telekomunikací, a děkujeme za její vedení a spolupráci. […] Spojené státy dále oceňují vedoucí úlohu České republiky při identifikaci a snaze řešit bezpečnostní výzvy, které přináší vývoj a zavádění nových a přelomových technologií, a zveřejnění druhé verze tzv. Pražských návrhů týkajících se kybernetické bezpečnosti přelomových technologií.“

Překlad originální zprávy:

Prezident Biden a vláda USA přikládají bezpečnosti 5G vysokou prioritu a podporují živou digitální ekonomiku po celém světě. 5G je budoucností internetu a dotkne se všech aspektů našeho života. Je třeba, aby státy a jejich občané měli důvěru v to, že zařízení a software využívající 5G neohrozí národní bezpečnost, soukromí osob ani jejich lidská práva. Důležitost zabezpečení těchto sítí snad již nemůže být vyšší. Spojené státy jsou přesvědčeny, že bezpečnost 5G lze účinně řešit pouze pomocí skutečně globálního přístupu, a jsou odhodlány zapojit se do řešení této problematiky společně se všemi svými spojenci a partnery s cílem podpořit otevřenou, interoperabilní, bezpečnou a spolehlivou infrastrukturu informačních a komunikačních technologií s podporou rozmanitého a důvěryhodného dodavatelského řetězce.

Vzhledem k tomu, jakou prioritu Spojené státy přikládají bezpečným a interoperabilním 5G sítím, se naši zástupci zúčastnili 3. ročníku Prague 5G Security Conference. Oceňujeme, že Česká republika vydala tzv. Pražské návrhy týkající se diverzity dodavatelů v oblasti telekomunikací (Návrhy), a děkujeme za její vedení a spolupráci. Tyto Návrhy zdůrazňují zásadní roli vlád při podpoře důvěryhodných, bezpečných a odolných telekomunikací, které jsou základem soukromí a bezpečnosti online. Spojené státy podporují tyto Návrhy, které navazují na dřívější snahy skupiny G7 a Quad (tzv. Čtyřstranný bezpečnostní dialog), a hodlají je prosazovat v rámci svých globálních aktivit v oblasti 5G, která je budoucností internetové konektivity.

Spojené státy dále oceňují vedoucí úlohu České republiky při identifikaci a snaze řešit bezpečnostní výzvy, které přináší vývoj a zavádění nových a přelomových technologií, a zveřejnění druhé verze tzv. Pražských návrhů týkajících se kybernetické bezpečnosti přelomových technologií. Oceňujeme také zorganizování úspěšné doprovodné akce na téma diverzity dodavatelů v oblasti telekomunikací. Účastníci konference, včetně významných amerických řečníků, diskutovali o důležitosti této problematiky a o tom, jak ji USA prosazují, a zdůraznili rostoucí potřebu společných mezinárodních zásad, jako jsou ty nastíněné v Pražských návrzích.

Originál zprávy zde: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-u-s-support-for-the-third-annual-prague-5g-security-conference/