Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uspořádal 27. ledna první netechnické table-top cvičení, které mělo za cíl procvičit připravenost České republiky na možný průběh, dopady a následnou reakci na nepřátelské působení v kyberprostoru. Cvičení se kromě Úřadu vlády ČR účastnili i zástupci NÚKIB a další instituce stání správy.

Cvičení mělo připravit relevantní pracovníky na realistickou krizovou situaci a ověřit vhodnost, funkčnost a úplnost nastavených procesů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to se zaměřením na zajištění českého předsednictví v Radě EU. V neposlední řadě bylo jedním z cílů i odhalení potenciálních slabých míst.

Za Úřad vlády ČR se cvičení zúčastnili pracovníci Odboru informatiky, Odboru komunikace a Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU. Pozitivně hodnocena byla především komplexnost samotného netechnického cvičení.

Cvičení svou povahou pomohlo především detailněji zmapovat stav příprav na předsednictví v Radě EU v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Přínosem bylo i komplexní ověření vhodnosti připravené koncepce krizové komunikace s cílem usnadnit následnou implementaci během samotného českého předsednictví. V neposlední řadě měli zástupci Úřadu vlády ČR možnost diskutovat o nastavení širších koordinačních procesů komunikace, i s ohledem na informování partnerů v Evropské unii.

Výstupy ze cvičení nejsou veřejné, další podobné cvičení by mělo proběhnout ve druhém čtvrtletí letošního roku.