Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Nemocnice a zdravotnická zařízení jsou v posledních letech vystaveny rostoucí hrozbě kybernetických útoků. Tyto útoky jsou stále sofistikovanější a kladou tak vyšší nároky nejenom na zabezpečení systémů, ale především na znalosti a dovednosti zaměstnanců. NÚKIB proto pokračuje v úsilí o zvýšení celkové odolnosti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnickém sektoru. Doplněním nabídky vzdělávacích kurzů o kurz Startuj kyber! (kurz minima kybernetické bezpečnosti) vychází NÚKIB vstříc požadavku na diverzifikaci vzdělávacích aktivit pracovníků zdravotnického sektoru z hlediska jejich pracovního zařazení a intenzity a četnosti práce s informačními systémy.

Kurz je upraven speciálně pro zdravotníky – obsahuje nejen základní informace a praktické tipy, ale i příklady situací, do kterých se mohou pracovníci ve zdravotnickém sektoru dostat. Je určený především pro ty pracovníky, jejichž podstatnou náplň pracovní činnosti netvoří každodenní práce s informačními systémy a kteří používají sdílené počítače a zařízení na základní uživatelské úrovni.

Patříte mezi zástupce nemocnice nebo zdravotnického zařízení a rádi byste kurz nabídli svým pracovníkům? Podívejte se na další informace ke kurzu a na instruktážní video, jak své zaměstnance můžete registrovat.