Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Delegace europoslanců tvořená členy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu, je na třídenní návštěvě České republiky. Jedním z cílů jejich cesty je i prohloubení debaty o kyberbezpečnosti. První kroky europoslanců, mezi kterými jsou předseda ITRE Cristian-Silviu Bușoi, Franc Bogovič, Martina Dlabajová, Jens Geier, Christophe Grudler, Mikuláš Peksa, Evžen Tošenovský a Ivan Štefanec, vedly v pondělí do hlavního sídla Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v Brně v ulici Mučednická.

Na úvod setkání s evropskými politiky přiblížil ředitel NÚKIB Karel Řehka fungování a cíle Úřadu: „Evropský Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku je pro nás v rámci Evropské unie velmi důležitým partnerem. Jsme proto rádi, že jsme se mohli se členy výboru osobně setkat a měli možnost s nimi prodiskutovat i otázku kyberbezpečnostního výzkumu a vývoje a aktivit vládního CERTu“, přibližuje schůzku ředitel Úřadu Karel Řehka.

Kromě ředitele Úřadu vystoupili na setkání například Marek Dolejší z vládního CERT týmu, náměstek ředitele sekce informační bezpečnosti Jaroslav Šmíd i Tomáš Minárik, vedoucí Oddělení mezinárodních organizací a práva, kteří představili další činnosti NÚKIB.  Setkání bylo zakončené diskuzí, na které se debatovala témata příprav na české předsednictví v Radě EU i vzdělávání širší veřejnosti. Se členy výboru budou zástupci NÚKIB během českého předsednictví velmi pravděpodobně vyjednávat podobu klíčových unijních legislativních návrhů v oblasti kybernetické bezpečnosti, například směrnice NIS 2. Po schůzce v NÚKIB se delegace europoslanců přesunula na Masarykovu univerzitu, kde se seznámili s hlavními výzkumnými směry v oblasti kyberbezpečnosti, jimž se Masarykova univerzita na vysoké úrovni věnuje. Jde například o oblasti ochrany kritických informačních infrastruktur, kryptografie či práva.