Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Vydali jsme Metodiku k hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu. Dokument má za cíl stanovit, které případy narušení bezpečnosti informací lze považovat za taková narušení dostupnosti, důvěrnosti a integrity, která není nezbytně nutné hlásit Úřadu a jejichž hlášení nebude Úřad vymáhat, což by mělo mít za cíl přinést větší právní jistotu a zvýšit počet hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, zejména těch nejvýznamnějších.