Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Reagujeme na časté dotazy, které se týkají bezpečnosti používání ruského softwaru a hardwaru. Dlouhodobě vyhodnocujeme možná rizika spojená s produkty, jejichž vývoj či výroba probíhá v Rusku a dalších zemích, jejichž legislativa umožňuje zpravodajským službám a silovým složkám daného státu narušit důvěrnost, dostupnost či integritu uchovávaných nebo zpracovávaných dat u společností, které se nacházejí v jejich jurisdikci.

V případě Ruské federace jsme doposud neměli dostatečnou informační jistotu k tomu, abychom vydali zákonné opatření, které by omezovalo možnosti použití těchto produktů v systémech regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti. Přesto však upozorňujeme uživatele těchto produktů na možnosti, které Ruské federaci dává jeho legislativa (viz výše). Současně upozorňujeme, že izolace Ruska může mít dále vliv na poskytování podpory uživatelům, což se týká zejména bezpečnostních aktualizací a zveřejňování informací o nových hrozbách. Upozorňujeme na potřebu zohlednit výše uvedené skutečnosti v analýze rizik.