Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem vnitra a zástupci bezpečnostní komunity v minulých týdnech dokončil přípravu pracovního návrhu mechanismu posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do infrastruktury elektronických komunikací a předložil jej zástupcům sektoru elektronických komunikací a akademického sektoru k vyjádření. Po obdržení podnětů od těchto subjektů, sdružených v pracovní skupině pro kybernetickou bezpečnost 5G aliance, mohly práce na přípravě regulace k této problematice postoupit do další fáze, kterou je vypracování návrhu věcného záměru zákona. Dlouhodobá a funkční spolupráce státního, soukromého a akademického sektoru tak umožňuje vznik systému, jenž přispěje k efektivnímu posílení kybernetické bezpečnosti České republiky.