Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spouští aktualizovanou verzi on-line kurzu základů kybernetické bezpečnosti „Dávej kyber!“. Záměrem NÚKIB je zvyšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti mezi běžnými uživateli internetu a digitálních technologií, především zaměstnanci státní správy a samosprávy. Tím NÚKIB také podporuje naplňování Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021-2025.

NÚKIB tento on-line kurz provozuje a poskytuje dlouhodobě a vzhledem k neustálému vývoji v oboru kybernetické bezpečnosti jej v pravidelných cyklech reviduje. Aktualizovaná verze kurzu „Dávej kyber“ se nově skládá z 8 hlavních okruhů. Studenti se postupně seznámí s okruhy: Hesla a přihlašování, Uzamykání mobilních zařízení, Sociální inženýrství, Důvěryhodná komunikace, Škodlivé soubory, Ochrana zařízení, Stahování aplikací a Připojení a soukromí.

Obsah okruhů je zpracován dle nejlepší praxe specialistů kybernetické bezpečnosti NÚKIB. Studenti jsou do každého okruhu uvedeni fiktivním příběhem, který je dále rozveden tématy atraktivně zpracovanými formou „100 slov“. Kurz je orientován prakticky, poskytuje uplatnitelná doporučení a studenti mají možnost vyzkoušet si tzv. mikroúkoly. Po nastudování okruhů je k dispozici cvičný test. Celý on-line kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získají studenti certifikát s platností dva roky. Po této době NÚKIB doporučuje kurz absolvovat znovu, protože oblast kybernetické bezpečnosti se rychle vyvíjí a některé informace již nemusí být aktuální.

On-line kurz „Dávej kyber!“ je k náhledu na adrese: https://osveta.nukib.cz/dk-22-24

Zájemci o on-line kurz se mohou registrovat dle pokynů, které jsou uvedeny v průvodci: https://osveta.nukib.cz/pruvodce