Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Evropská komise vypsala výběrové řízení na pozici výkonného ředitele/výkonné ředitelky Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) s uzávěrkou 6. září 2022.

ECCC společně se sítí Národních koordinačních center (NKC) v jednotlivých členských státech vzniká na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/887 ze dne 20. května 2021. Cílem této iniciativy je posílení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti mezi členskými státy Evropské unie a jejími institucemi. Mezi úkoly ECCC patří například rozvoj průmyslových, technologických a výzkumných kapacit EU a posílení její konkurenceschopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, zavádění produktů, služeb a procesů v této oblasti a poskytování podpory a technické pomoci subjektům a odborného poradenství.

Výkonný ředitel/výkonná ředitelka bude právním zástupcem ECCC a bude odpovídat za jeho provoz a každodenní řízení. Ze své pozice je vedoucí ECCC odpovědný Správní radě, se kterou úzce spolupracuje a ve které jsou zastoupeny všechny členské státy EU, včetně České republiky. Konkrétní úkoly výkonného ředitele/ředitelky jsou definovány v článku 17 nařízení 2021/887.

V současné době probíhají kroky k ustavování centra, které bude sídlit v Bukurešti. Za tímto účelem byly vypsány i další pracovní pozice, na které je možné se hlásit do 15. září 2022.