Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uspořádal u příležitosti 5. výročí svého vzniku slavnostní setkání, které proběhlo v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za účasti vedení Úřadu, významných hostů a zaměstnanců.

NÚKIB vznikl 1. srpna 2017 v důsledku novelizace Zákona o kybernetické bezpečnosti, na základě které se agenda kybernetické a informační bezpečnosti, společně s problematikou veřejně regulované služby Galileo, vyčlenila z Národního bezpečnostního úřadu. Pod regulaci Úřadu spadá kritická informační infrastruktura, významné informační systémy a systémy poskytovatelů základní služby, jakožto zcela zásadních prvků fungování státu. Dnes tedy NÚKIB představuje klíčovou součást bezpečnostního systému státu podílejícího se na zajišťování ochrany a obrany ČR v tzv. 5. doméně.

„Za pouhých pět let se NÚKIB vypracoval v nezávislou, národně i mezinárodně uznávanou a respektovanou organizací s 299 zaměstnanci. A zasadil se o výrazné posílení bezpečnosti a odolnosti České republiky a jejích institucí v kyberprostoru“, uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr ve své úvodní řeči a dále doplnil: „Význam institucí jako je NÚKIB, a především pak jejich správné začlenění mezi instituce podílející se na zajišťování odolnosti, obranyschopnosti a národní bezpečnosti jako celku neustále vzrůstá.“

Na setkání kromě ředitele Úřadu vystoupili i ministr pro legislativu Michal Šalomoun, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, předchůdci současného ředitele NÚKIB, náčelník generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka a Dušan Navrátil a předseda stálé komise pro kontrolu činnosti NÚKIB Petr Letocha. Mezi dalšími hosty nechyběli zástupci Parlamentu České republiky, zástupci akademické obce a představitelé dalších státních institucí a sdružení.

V rámci slavnostního setkání také došlo k mimořádnému ocenění Jaroslava Šmída, poradce ředitele NÚKIB, který byl donedávna náměstkem ředitele odpovědným za sekci informační bezpečnosti.