Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Fakultní nemocnicí Plzeň připravil podpůrný materiál k problematice řízení aktiv a rizik dle § 4 a § 5 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (ZKB) a vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (VKB) stojí především na přístupu založeném na posuzování rizik. Proto NÚKIB ve spolupráci s dalšími subjekty vytvořil Průvodce řízením aktiv a rizik dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Materiál přibližuje problematiku řízení aktiv a rizik především těm, kteří s ní mají minimální zkušenosti nebo nemají zkušenosti žádné. Zkušenější osoby zodpovědné za řízení aktiv a rizik mohou dokument využít jako zdroj inspirace pro vylepšení již zavedených postupů.

Nově zveřejněný podpůrný materiál představuje jeden z možných správných postupů řízení aktiv a rizik v souladu s VKB. Jedná se o doporučení a je nutné uvedené základní principy přizpůsobit prostředí konkrétní organizace.

Dokument obsahuje teoretické i praktické části a modelové příklady. V teoretické části jsou rozebírána jednotlivá ustanovení VKB, praktická část obecně popisuje, jak požadavky plynoucí z těchto ustanovení naplnit. Modelové příklady obsahují konkrétní ukázky obecných postupů, které jsou aplikovány v prostředí fiktivního Ministerstva pro certifikaci senzorů. Podpůrný materiál vychází z VKB, ale je doplněn o řadu zkušeností z praxe.

Dokumenty ke stažení naleznete zde pod sekcí Vyhláška o kybernetické bezpečnosti.