Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 13. až 15. září 2022 proběhl v Brně 8. ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon, kterou pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Třídenní událost byla rozdělena na Den workshopů, Den určený pro povinné osoby a Policy den. Konference propojující státní, akademický a soukromý sektor, jejímž cílem je šířit a posilovat osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti, měla na programu celkem 11 workshopů, 16 odborných přednášek a 2 kulaté stoly. Zúčastnilo se jí na 500 osob.

První den konference se letos výrazně lišil od předchozích ročníků. Nejednalo se o typický konferenční program plný přednášek a diskusí ale o den, který byl věnován praktickým workshopům zaměřeným na řešení problémů a výzev souvisejících s kybernetickou bezpečností. Z toho důvodu byl přesunut do přednáškových místností Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborníci z různých sfér během tří workshopových bloků představili a částečně i prakticky ukázali digitální forenziku, Wireshark, zabezpečení LAN v IPv4, resilienci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám a mnoho dalšího. Současně se zmíněnými workshopy proběhl v úterý 13. září v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity druhý ročník veletrhu studijních příležitostí Studuj kyber!, akce určené pro žáky základních a studenty středních škol. Ti tak měli jedinečnou příležitost setkat se osobně se zástupci vzdělávacích institucí nabízejících v České republice obory týkající se kybernetické a informační bezpečnosti i informačních technologií.

Následující dva dny konference se již tradičně konaly v prostorách brněnského Univerzitního kina Scala. Stejně jako workshopový den, i tato část byla koncipována jako fórum pro sdílení informací a zkušeností expertů na kybernetickou bezpečnost z České republiky i ze zahraničí. „Klíčem ve většině oblastí z kybernetické bezpečnosti je spolupráce napříč státním, akademickým a soukromým sektorem na národní i mezinárodní úrovni. Zapomínat při tom ale nemůžeme ani na osvětu a komunikaci s širokou veřejností.“, uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr při zahájení prvního dne přednáškové části konference, během které se na pódiu vystřídali zástupci NÚKIB a dalších státních i nestátních institucí.

Druhý den, tzv. Den pro povinné osoby, byl věnován především nejaktuálnějším novinkám z oblasti regulace. Řečníci sdíleli během odborných přednášek své znalosti a zkušenosti o evropské směrnici NIS2, Průvodci řízení aktiv a rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, analýze rizik, auditech, kvantové distribuci klíčů i dalších tématech souvisejících s danou oblastí. Vzhledem k velkému zájmu o workshopy ze strany účastníků byl tento den obohacen v prostorách univerzitního kina Scala o dva z nich.

Závěrečný den se zaměřil na představení strategických pohledů na různorodé výzvy v kybernetické bezpečnosti, a to ať už z právní oblasti, strategicko-bezpečnostní roviny či technického rázu. Mluvilo se tedy o odkrývání ruských dezinformačních operací, kyberkriminalitě, internet governance či o Bug bounty ve veřejném sektoru. Součástí programu také byly dva kulaté stoly. Při prvním proběhla politická diskuse poslanců Parlamentu České republiky Roberta Králíčka, Ondřeje Profanta a Lukáše Vlčka o současných výzvách v kybernetické bezpečnosti, při níž se také dotkli problematiky financování v této oblasti i možných legislativních změn. V rámci druhého kulatého stolu uzavírajícího program konference CyberCon 2022 proběhla debata zástupců MPO, ČEZ, NÚKIB a VZ o problematice bezpečnosti dodavatelského řetězce v ČR.

Návštěvníci si užili tři dny nabité informacemi o kybernetické a informační bezpečnosti, které byly díky rozmanitosti řečníků podány z nejrůznějších úhlů pohledu. CyberCon 2022 stejně jako jeho předchozí ročníky prokázal, že se jedná o jedinečnou akci, jež podporuje diskusi a sdílení informací mezi státní, akademickou a soukromou sférou a má jednoznačný přínos pro všechny zúčastněné. Cílem akce, mimo jiné, je nalezení možnosti řešení některých výzev, které před námi v oblasti kybernetické bezpečnosti stojí. I proto byl z celé akce pořizován videozáznam a jednotlivé přednášky budou zveřejněny na YouTube kanálu NÚKIB.