Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Téma posilování bezpečnosti dodavatelského řetězce informačních a komunikačních technologií (ICT) představuje jednu z priorit Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a potažmo České republiky, pro předsednictví v Radě EU. Dnešním schválením závěrů Rady se na významnosti tohoto tématu shodly všechny členské státy EU. V návaznosti na závěry, které na půdě Rady EU iniciovali a dojednali zástupci NÚKIB, budou nyní podniknuty kroky k posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců ICT v celé Unii.

V současné geopolitické krizi spojené s válkou na Ukrajině se ukazuje, jak závažné důsledky mohou mít strategické závislosti unijních států na fosilních palivech pocházejících ze třetích států, jako je Ruská federace. Jednomyslným odsouhlasením závěrů se unijní státy shodly na potřebě se v budoucnu vyhnout podobným závažným strategickým závislostem ve vztahu k ICT, které budou tvořit pomyslnou digitální páteř naší společnosti. „Jedná se o velký úspěch našeho Úřadu, potažmo naší republiky v rámci českého předsednictví v Radě EU. Jsme rádi, že celá Unie vnímá potřebu poučit se z aktuální situace a že jako celek chceme jednotně pracovat na naší kybernetické bezpečnosti,“ řekl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. 

Jak odhalily zkušenosti s incidenty jako Solarwinds nebo NotPetya, kybernetické útoky skrze dodavatelský řetězec mohou mít rozsáhlý negativní dopad na naši společnost a ekonomiku. Lze předpokládat, že výskyt podobných útoků se s velkou pravděpodobností bude v budoucnu zvyšovat. Tuto rostoucí hrozbu je nutné aktivně řešit a být na ní připraveni, a to nejen na národní, ale i evropské úrovni. Závěry proto přichází ruku v ruce s celou řadou opatření, jak se této hrozbě jednotně spolu s ostatními členskými státy EU postavit.

Mezi konkrétní kroky patří například vytvoření ICT Toolboxu, inspirovaného 5G Toolboxem, vypracování metodických vodítek k tomu, jak zahrnout kyberbezpečnostní aspekty do procesu zadávání veřejných zakázek nebo zhodnocení možnosti financování náhrady nedůvěryhodných technologií s vysokou mírou rizika.

O závěrech jednání Rady EU se můžete dočíst také zde: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/10/17/the-council-agrees-to-strengthen-the-security-of-ict-supply-chains/