Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 proběhla v pražském Kongresovém centru Prague Cyber Security Conference, největší akce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v rámci českého předsednictví v Radě EU. Konference, která se konala v letošním roce hybridně, navázala na předchozí již tradiční ročníky Prague 5G Security Conference. Celkově se jí zúčastnilo na 500 expertů na kybernetickou bezpečnost z více než 80 zemí světa. Mezi dvěma desítkami řečníků byli čeští i zahraniční státníci, přední osobnosti EU a NATO či zástupci z Asie. Hlavním tématem diskusí byla bezpečnost dodavatelského řetězce a nových technologií, což je zároveň jednou z priorit českého předsednictví. Akce byla součástí dvoudenní konference EU Secure and Innovative Digital Future, kterou NÚKIB spolupořádal s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem vlády a v koordinaci s Ministerstvem zahraničních věcí.

„Bezpečná digitální budoucnost vyžaduje nejen silnou kybernetickou obranu, ale mnohem víc. Vyžaduje zabezpečenou infrastrukturu, spolehlivé partnery a odolné dodavatelské řetězce. A na tom Evropa pracuje,“ pronesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve své řeči při zahájení konference. V podobném duchu se ve svých projevech vyjádřili také premiér České republiky Petr Fiala, estonský ministr podnikání a informačních technologií Kristjan Järvan, australská ministryně vnitra a ministryně pro kybernetickou bezpečnost Clare O’Neil a zástupce generálního tajemníka NATO Mircea Geoană. Mezi řečníky nechyběl ani ředitel NÚKIB Lukáš Kintr, jako hlavní představitel organizátora akce, který mimo jiné ve svém projevu uvedl: „Musíme přehodnotit naše myšlení, ujasnit si naši evropskou strategii a dlouhodobě posílit odolnost naší digitální páteře. Propojená Evropa bude tak bezpečná, jak bezpečné budou technologie, na nichž bude postavena.“

Panelové diskuse se týkaly bezpečnosti dodavatelských řetězců ICT

Na zdravice čestných hostů navázala série 4 diskusních panelů, ve kterých experti z různých částí světa debatovali o bezpečnosti dodavatelských řetězců do informačních a komunikačních technologií (ICT), jejich vývoji, výzvách, důsledcích a řešeních. Panely tak volně navázaly na nedávno přijaté závěry Rady EU, která jednohlasným stanoviskem dala najevo významnost tohoto tématu pro všechny unijní země. Výměna dobrých zkušeností je základem pro zvládnutí výzev, které tato problematika klade před demokratické země. Ruská invaze na Ukrajinu ukázala možné dopady závislosti na nespolehlivém dodavateli, v tomto případě ruském plynu a ropě, který zároveň nesdílí západní hodnoty a zájmy. Vzhledem k závislosti dnešní společnosti na ICT, by v případě podobné krize v tomto odvětví byly důsledky pro naši společnost ještě o mnoho závažnější. Přednášející i diskutující se shodli, že pro budování odolné a bezpečné infrastruktury postavené na důvěryhodných technologiích je zcela zásadní spolupráce s národními i mezinárodními partnery, stejně jako spolupráce státní, akademické a soukromé sféry. Během diskusních panelů konference dále experti zmínili nutnost rozmanitosti poskytovatelů pro zajištění jejich zcela zásadního spolehlivého a bezpečného fungování, jak pro společnost, tak stát i další regionální aktéry.

První den konference EU Secure and Innovative Digital Future uzavřeli svými proslovy ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský a ředitel NÚKIB Lukáš Kintr, který ve své řeči nejen poděkoval účastníkům a organizátorům Prague Cyber Security Conference, ale také zdůraznil nutnost ochrany kritické informační infrastruktury, nezbytnost mezinárodní kooperace a potřebu okamžitého soustředění se na bezpečnost celého ekosystému dodavatelského řetězce ICT.

Proběhla také bilaterální jednání

Podobné události jako pražská konference jsou také příležitostí k formálním a neformálním setkáním, během nichž bývá možné s partnery a spojenci sdílet informace a zkušenosti získané z praxe ve svých zemích. Zástupci NÚKIB v čele s ředitelem úřadu se setkali mimo jiné bilaterálně s delegacemi z Austrálie a Spojených států amerických. Zatímco s australským ministerským radou pro vnitřní záležitosti pro Evropu Jaycobem MacMahonem ředitel Kintr jednal o odolnosti národní infrastruktury a školství, se zástupcem ministerstva vnitřní bezpečnosti USA Irangem Kahangamou diskutovali o společných cvičeních a posílení sdílení informací se Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Pro obě jednání, stejně jako pro celou konferenci, bylo společné téma bezpečnosti dodavatelského řetězce.