Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Vydali jsme přehled Kybernetických incidentů pohledem NÚKIB za prosinec 2022.

Počet kybernetických incidentů se pohyboval na podprůměrných hodnotách. Klesla také jejich závažnost, kdy za tento měsíc nebyl evidován významný ani velmi významný incident. Nejpočetnějším typem incidentu se poprvé za rok 2022 stala kategorie škodlivý kód.

V trendech se zaměřujeme na kyberkriminalitu jako službu (cybercrime-as-a-service). Je to model, v rámci kterého kyberkriminální aktéři nabízejí za úplatu nástroje a služby určené pro provádění kybernetických útoků.

Celý dokument naleznete zde.