Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 27. až 31. března 2023 přivítal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) delegaci z Albánské republiky. Cílem návštěvy bylo v rámci série školení ze strany NÚKIB předat albánským kolegům vědomosti a zkušenosti s budováním, provozem a působností národní autority pro kybernetickou bezpečnost, a to například v oblastech řešení kybernetických incidentů a posilování kybernetické odolnosti. Studijní návštěva proběhla díky nástroji Evropské komise TAIEX, který je určen primárně k výměně zkušeností mezi jednotlivými zeměmi a cílí na podporu vzájemného sdílení postupů Evropské unie nejen na poli kybernetické bezpečnosti. Pro NÚKIB se jednalo o první návštěvu z Albánie v rámci této rozvojové spolupráce.

Členy albánské delegace byli vedoucí představitelé Národního úřadu pro elektronickou certifikaci a kybernetickou bezpečnost (AKCESK), který vykonává roli národního CSIRT (Computer Security Incident Response Team) a spadá pod albánský Úřad vlády. Během čtyř dnů v České republice si odborníci z balkánského poloostrova vyslechli v rámci série přednášek v Brně a Praze řečníky převážně z řad NÚKIB doplněné o kolegy z Ministerstva zahraničních věcí, Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) a sdružení CZ.NIC. V rámci jednotlivých školení představili odborníci z NÚKIB hostům fungování kybernetické bezpečnosti v České republice i v Evropské unii. Dále naši experti hovořili také o možnostech zavádění bezpečnostních opatření v kyberprostoru, metodách pro prevenci a řešení kybernetických incidentů a rolích bezpečnostních týmů vládního CERT, národního CSIRT a bezpečnostního Dohledového centra eGovernmentu (DCeGOV).

Jak bylo zmíněno v úvodu, studijní návštěva proběhla v rámci nástroje TAIEX, který je nástrojem technické pomoci Evropské komise sloužící především k výměně zkušeností mezi zeměmi s cílem podporovat vzájemné sdílení postupů Evropské unie nejen na poli kybernetické bezpečnosti. Tento nástroj představuje krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formě aktivit jako jsou školení, semináře, workshopy, mise expertů, tréninkové programy na regionální úrovni, poradenství či školení školitelů. Projekt je uskutečňován pomocí samostatných iniciativ a jednorázových aktivit členských zemí Evropské unie, které spolupracují s institucemi veřejné správy v tzv. přijímacích zemí. NÚKIB v minulosti v rámci rozvojové pomoci spolupracoval mimo Albánii např. s Bosnou a Hercegovinou, která se taktéž řadí mezi přijímací země. Právě na oblast západního Balkánu se NÚKIB v rámci rozvojové spolupráce plánuje zaměřovat i nadále.