Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V souvislosti s novelizací zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, se k 1. dubnu 2023 dle §2, písm. k) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) stal orgánem příslušným k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro povolání a pracovní činnosti, jejichž výkonu se příslušná profesní kvalifikace týká, v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Postupy podle zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené Ministerstvem vnitra (MV) v oblasti působnosti, které dle tohoto zákona přechází na NÚKIB, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nedokončení, dokončí NÚKIB. Dosavadní úkony MV se dále považují za úkony NÚKIB.

NÚKIB se tak nově bude podílet na tvorbě standardů profesních kvalifikací, které budou sloužit i jako norma pro zkoušky za účelem udělení této kvalifikace, a zároveň bude udělovat autorizace subjektům, jež budou způsobilé tyto zkoušky provádět.

Úkony spojené s rolí autorizujícího orgánu přechází do působnosti oddělení vzdělávání NÚKIB.